Адвокатска колегия – гр. Пловдив

Висш адвокатски съвет

Районен съд – гр. Пловдив

Окръжен съд – гр. Пловдив

Административен съд – гр. Пловдив

Апелативен съд – гр. Пловдив

Върховен касационен съд

Върховен административен съд

Комисия за защита на конкуренцията

Агенция по вписванията – търговски регистър