Закон за адвокатурата

Етичен кодекс на адвоката

Закон за правната помощ

Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения